Brandpreventie

Jaarlijkse inspectie en direct herstel op afroep.

Hoe brandveilig is uw gebouw? Mutaties en verbouwingen kunnen de veiligheid aantasten. Zo vertonen brandscheidingen vaak manco’s. Een extra kabel- of leidingendoorvoer is tenslotte zo aangebracht. Als gebouweigenaar bent u verantwoordelijk voor de brandpreventie. We helpen u hier graag bij.

 Nulmeting en jaarlijkse inspectie brandveiligheid
Wanneer we uw gebouw in beheer krijgen, vragen we u om een compartimenteringtekening. Heeft u die niet, dan kunnen we deze aan de hand van het bouwbesluit en de gebruiksvergunning opstellen. Op basis van de tekening starten we met een eerste nulmeting, waarin we alle brandscheidende wanden en vloeren nauwkeurig nalopen. Vervolgens bepalen we samen de frequentie van de periodieke inspectie en het onderhoud van uw brandwerende scheidingen.

Logboek brandpreventie
Als gebouweigenaar moet u kunnen aantonen dat u het onderhoud en beheer van de brandwerende scheidingen adequaat heeft georganiseerd. Hier helpen we u graag bij met een (digitaal) logboek. Wanneer we gebreken aan uw brandscheidingen herstellen, brengen we een keuringssticker aan en ontvangt u een nieuw logboek. Hierin worden alle doorvoeringen en naadafwerkingen vastgelegd.

 Gebreken aan de brandwerende scheidingen in uw gebouw?
Of zijn er door een verbouwing nieuwe doorvoeringen aangebracht? Neemt u dan contact op. Wij herstellen dit op afroep en verwerken de wijzigingen direct in het logboek. 

Team 24 verzorgt het totale onderhoud van vastgoed. Van kleine onderhoudswerkzaamheden tot en met complete renovaties.

Techniekweg 10
3481 MK | Harmelen
(0348) 42 12 38
info@team24.nl