Woontoren Zoetermeer

Door een ingenieursbureau zijn we ingeschakeld voor het onderhoud van een woontoren in Zoetermeer. Er zijn diverse lekkages aanwezig bij de kozijnen en gevels van de woningen. Deze hebben we uitvoerig onderzocht. Hieruit blijkt dat de uitvoering van waterkeringen in het gevelmetselwerk niet goed is gegaan. Waterkeringen zorgen ervoor dat vocht niet kan binnendringen in de woningen. Team 24 brengt de waterkeringen alsnog aan met behulp van hefsteigers en vaste steigers. Alle zijden van de 21 verdiepingen tellende woontoren worden behandeld. Een mooie en tijdrovende klus waar we trots op zijn!

Uitgevoerde werkzaamheden

Locatie: Woontoren Nederlandlaan Zoetermeer
Jaartal: 2019/2020
Opdrachtgever: Peutz
Fotograaf: Aschwin Snel

Opsomming van werkzaamheden:
- Verwijderen afwerkconstructies
- Waterkeringen aanbrengen op kozijnen
- Hermonteren afwerking

Team 24 verzorgt het totale onderhoud van vastgoed. Van kleine onderhoudswerkzaamheden tot en met complete renovaties.

Techniekweg 10
3481 MK | Harmelen
(0348) 42 12 38
info@team24.nl